Project meeting summary March 3rd 2015

1. Præsentationsrunde
Mødedeltagerne præsenterede sig kort. Martin, Christian og Kræn fra Socialsquare deltager i projektets Sprint 0 med fokus på behovsafklaring, etablering af udviklerteam og produkt backlog:

 • Martin er partner i Socialsquare og vil være ansvarlig for behovsafklaring, konceptudvikling og design.
 • Kræn er partner i Socialsquare og vil være ansvarlig for IT-udvikling, etablering af open source fællesskab og uddannelse af frivillige programmører
 • Christian er partner i Socialsquare, og vil være projektleder og SCRUM master og sikre tidsplan, budget mm.

2. Præsentation af fødevarefællesskaberne
Andreas gav en indføring i fødevarefællesskabernes historie, grundværdier, arbejdsgange og indbyrdes forskelligheder. Se præsentation her:
https://www.dropbox.com/s/76ilh3xkpu97jlg/FoodNet%20intro.pdf?dl=0

Denne præsentation tog dog forholdsvis lang tid, da der også var en del spørgsmål og afklaring undervejs, og derfor nåede vi ikke gennemgang af mødets to sidste punkter. Disse to punkter blev vendt efterfølgende mellem Andreas og Christian over telefon. Opfølgning herunder.

3. Processen og fremgangsmetode
Se Christian Høegs præsentation af processen her.

4. Sprint 0 (opgaver)
Socialsquares oplæg til Sprint 0 indebærer følgende:

 • konkretisering og etablering af udviklingsteamet
 • kortlægge fødevarefællesskabernes eksisterende IT-løsninger
 • identificere, udvælge og uddanne fødevarefællesskabernes egne udviklere med henblik på deres deltagelse i systemudviklingen
 • Afklare fælles behov til medlemssystemet – både hos fødevarefællesskaberne og hos producenterne – og etablere en product backlog.
 • Valg af teknisk platform med henblik på at sikre, at systemet udvikles bæredygtigt efter open source-principper.
 • Udarbejde detaljeret projektplan for udviklingen af medlemssystemet.

De primære aktiviteter er således:

 • Afholdelse af behovsafklaringsworkshop
 • Rekruttering af frivillige udviklere
 • Backlog refinement workshop og etablering af udviklerteam

Det mest akutte er at finde en dato til afholdelse af behovsafklaringsworkshop. SQ har derfor lavet denne doodle, som alle i styregruppen bedes udfylde hurtigst muligt, så vi kan finde en dato.

Dernæst er det at rekruttere frivillige udviklere, Socialsquare laver et oplæg til dette på et møde torsdag d. 5/3.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/eggplant.dk/public_html/wordpress/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *