Backlog refinement meeting March 30th 2015

1. Præsentation af overblik over behov og funktioner
Martin præsenterede sin analyse af de overordnede behov, funktioner, roller og flows, som han har identificeret i sin gennemgang af de eksisterende systemer og de brugerbeskrivelser, som de enkelte fødevarefællesskaber har indsendt.

2. Påbegyndelse af product backlog / backlog refinement
På baggrund af Martins oplæg påbegyndte vi arbejdet med at definere en product backlog – først i overordnede moduler (“epics”) og derefter mere udspecificeret i konkrete user stories. Kræn opsamler disse i et Google Spreadsheet i første omgang til videre bearbejdelse. Andreas og Kræn mødes igen og arbejder videre med dette inden udviklerworkshoppen d. 11. april.

3. Forberedelse af udviklerworkshop d. 11. april samt fordeling af roller
Dagsordenen for udviklerworkshoppen er som følger:

1. Velkomst og rammesætning (v. Christian)
2. Hilse på hinanden / opvarmning / minisamtalesalon (v. Andreas)
3. Baggrunden og visioner for projektet (kort oplæg v. Andreas)
4. Designudfordringer ved systemet – Epics / user stories (oplæg v. Martin)
Workshop: Hvad så I gerne, at der kom på backloggen? Hvad er spændende for jer at arbejde på?
5. Hvordan vi kan samarbejde – værktøjer, møder og arbejdsgange (oplæg v. Kræn)
6. Manifest – fælles værdier og målsætning for projektet (kort oplæg v. Andreas)
Workshop: Udvikling af manifestet – og fælles commitment til projektet
7. Næste skridt (v. Christian)
Afslutning med hot dogs. håndbajere og hygge.

Vi mødes igen fredag d. 10. april kl. 14 – 16 og detail-planlægger workshoppen og koordinerer indbyrdes mellem de forskellige punkter på dagsordenen.

4. Gennemgang af tilbagemeldinger på survey
Kræn har lavet en opsamling på survey’en. Vi har fået 22 tilbagemeldinger. Andreas og Kræn gennemgår disse og aftaler, hvordan vi bedst kan udvælge og gruppere de interesserede udviklere. Andreas formulerer en tilbagemelding og egentlig invitation til de interesserede.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *